Pages

Thursday, February 3, 2011

Muslim Terhadap Dirinya


Islam menghendaki kaum muslimin mempunyai cara dan gaya hidup yang istimewa dan tersendiri. Membezakan mereka daripada manusia yang bukan Islam. Berbeza di dalam fesyen mereka, hal ehwal mereka, tindak tanduk mereka amal dan usaha mereka, sehingga mereka menjadi contoh tauladan yang baik dan menjadikan mereka layak memikul risalah mereka yang paling agung dan membawanya kepada manusia.

Tersebut di dalam hadith, seorang sahabat yang mulia Ibn Hanzaliah (r.a) , dia berkata, bahawasanya Rasulullah (s.a.w.) telah bersabda kepada sahabat-sahabat baginda ketika mereka berada di dalam satu perjalanan untuk menemui saudara-saudara mereka: “Sesungguhnya kamu akan datang kepada saudara-saudara kamu, 0leh itu perbaikilah Arrihal (alat perkakas kenderaan) kamu, baguskanlah pakaian kamu sehingga kamu menjadi syaamah di kalangan manusia, kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada Al Fahsya’wal tafahhusy (yang busuk dan sangat buruk).” (Riwayat Abu Daud dan Alhakim di dalam Al Mustadrak).

Rasulullah (s.a.w.) memandang cara dan gaya yang buruk, keadaan yang kotor dam comot-comot dan tidak mempedulikan lahiriah, memakai pakaian busuk dan kotor sebagai Fahsya’ dan tafahhusy. Semua itu merupakan perkara yang dibenci dan dilarang oleh Islam yang hanif. Lahir dan batin tidak boleh dipisahkan. Bentuk, fesyen dan gaya yang serba kemas, teratur rapi dan bagus itu melayakkan dirinya memikul satu tugas yang mulia,

Oleh itu, seorang muslim yang sebenarnya mampu menunaikan hak-hak kepada yang sepatutnya. Dia tidak akan keterlaluan di satu sudut dan mengabaikan di sudut yang lain. Dia akan sentiasa terpimpin oleh pimpinan dan hidayat Arrasul (s.a.w.). Satu pimpinan yang menseimbangkan antara jasmani, rohani dan akli. Inilah satu-satunya pimpinan yang bijak.

Bagaimanakah caranya seorang muslim itu menseimbangkan antara jasmani, akli dan rohaninya? Insya Allah kita akan lihat seterusnya nanti….

Sumber rujukan: Keperibadian Muslim - Mohd Ali Hashimi.

No comments:

Post a Comment