Pages

Friday, December 31, 2010

Muslim yang sedar Melaksanakan Pengertian Ubudiyyah Kepada Allah.


Muslim itu meyakini dengan satu pengertian yang pasti dan putus bahawa dia tidak diciptakan dalam hidup ini melainkan untuk beribadat kepada Tuhannya.

Seperti firman Allah swt. yang bermaksud: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembahKu.”
(Az-Zariaat: 56)

Beribadat kepada Allah swt. dapat dilaksanakan di dalam segala gerak geri yang positif. Ia adalah hasil daripada satu perasaan yang bertunjangkan kepada ubudiyyah kepada Allah swt. Yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Perasaan yang mendorong muslim untuk mencari keredhaan Tuhannya di dalam setiap amal dan usahanya.

Sesungguhnya sebesar-besar ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim yang sebenarnya ialah menegakkan hukum-hukum Allah swt. , membangunkan pemerintahan Islam, supaya manusia diperintah menurut syariat Allah swt. dan membentuk cara hidup ini menurut cara hidup Islam. Samada dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat dan negara.

Seorang muslim yang benar akan merasai bahawa ibadatnya masih kurang selagi dia tidak berusaha bersungguh-sungguh dan melibatkan diri bersama-sama mereka yang berkeinginan untuk merealisasikan tujuan besar ini.

Dengan meninggikan kalimah Allah di bumi ini baharulah terlaksananya ubudiyyah manusia kepada Allah swt. Sistem Islam diamalkan dan hukum Allah dilaksanakan.

Itulah kenyataan hidupnya yang istimewa, itulah makna dan pengertian hidupnya yang tinggi. Dia akan mengurbankan usaha, waktu dan hartanya untuk menolong dakwah Islamiah, risalah Islam dan jihad untuk meninggikan kalimah Allah. Dia akan berusaha tanpa henti dengan penuh tekun untuk merealisasikan cita-citanya itu.

Itulah juga ibadah yang sebenar-benarnya yang dipikul oleh muslim yang bertaqwa, yang benar, yang dapat menghampirkan diri kepada Tuhannya.

Wallahua'lam.

No comments:

Post a Comment